HvězdářstvíCo na ženu zabere,
často rady nevím si,
tys to uměl, Keplere,
dělat z kružnic elipsy.

Betelgeuse, alfa Orionu,
rudý veleobr k datu tomu,
kdy se zhroutí vstříce skonu,
výbuch stvoří supernovu,
pak se zhroutí znovu,
v hvězdu jenom z neutronů,
již nespatříš z mého domu
- smutný zánik Orionu.

Nakonec dojdu
k správnému dojmu,
že před nárazem asteroidu
nás chrání Jupiter,
jenž není náš nepřítel,
naopak je polyká,
což je pomoc veliká,
nebo aspoň odkloní,
můžeš jezdit na koni,
dej si pozor na hejsky,
co neumí hebrejsky.

Měsíc po novu
začal obnovu,
ale ani při úplňku
nemůže se rovnat Slunku,
jak ono zářit nesvede,
omezen svým albedem,
nemá ani, což je hlavní,
proces termonukleární.
Ač jej tvoří zhusta skály,
na hvězdu je tuze malý,
kdyby chtěl mít hvězdy hodnost,
musel by mít větší hmotnost.

Měsíc ve druhé fázi
přezářil září,
jejíž intenzita se zdvihla,
souhvězdí Lva.
Marná další práce,
dál rýmovat už je nanic,
jeho arogance
nezná hranic.