HvězdářstvíBetelgeuse, alfa Orionu,
rudý veleobr k datu tomu,
kdy se zhroutí vstříce skonu,
výbuch stvoří supernovu,
pak se zhroutí znovu,
v hvězdu jenom z neutronů,
již nespatříš z mého domu
- smutný zánik Orionu.

Měsíc po novu
začal obnovu,
ale ani při úplňku
nemůže se rovnat Slunku,
jak ono zářit nesvede,
omezen svým albedem,
nemá ani, což je hlavní,
proces termonukleární.
Ač jej tvoří zhusta skály,
na hvězdu je tuze malý,
kdyby chtěl mít hvězdy hodnost,
musel by mít větší hmotnost.

Měsíc ve druhé fázi
přezářil září,
jejíž intenzita se zdvihla,
souhvězdí Lva.
Marná další práce,
dál rýmovat už je nanic,
jeho arogance
nezná hranic.